SKORAJ-NIČENERGIJSKI OBJEKT NA POGORIŠČU FRISCHAUFOVEGA DOMA

GRADNJA NADOMESTNEGA PLANINSKEGA DOMA NA OKREŠLJU

Nadomestna gradnja objekta - planinskega doma na Okrešlju je trenutno najpomembnejši in najobsežnejši projekt Planinskega društva Celje Matica. Želja investitorja je, da novi objekt ekološko in energetsko predstavlja čim manjši vpliv na okolje in se kar najbolj zliva z naravnim okoljem Okrešlja. Zato je bil zasnovan s posebnim poudarkom na snovni in energetski učinkovitosti ter rabi obnovljivih virov (skoraj ničenergijski objekt).


Novi Frischaufov dom na Okrešlju bo moderna, sodobna in ekološko varčna koča, ki bo zadostila vsem novodobnim smernicam in trendom gradnje koč v Alpah. Projektant, podjetje Kultivator, je pri snovanju koče sledil osnovnemu vodilu, in sicer postaviti nov dom v amfiteater in zaobjeti pogled na mogočne gore, ki ga obkrožajo. Tako se vedutno odpira v nadstropju in prvi mansardi proti jugovzhodu, v drugi mansardi pa ulovi poglede proti Turski gori in Rinkam. Koča bo
zgrajena iz kamna in lesa. Kamnito pritličje bo naslonjeno na skalnat rob terena in zlito z njim, kamnita baza pa se bo nadaljevala tudi v nadstropju in bo delovala kot hrbet za leseni, mehki del koče. V novi koči bo 48 ležišč, v jedilnici pa bo prostora za 60 ljudi, prav toliko tudi na letni terasi. V koči bo tudi večnamenski prostor, namenjen različnim dejavnostim in dogodkom.

Vrednost investicije znaša 861.066,86 EUR brez DDV. Finančna sredstva za izdatke za investicijo bo zagotovil investitor iz lastnih sredstev, delno pa bo projekt financiran iz naslova Javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, in sicer v višini 300.000,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.